Vanhat joulukuuset kerätään vko 1-4

Keski-Pasilan asukkaiden vanhat joulukuuset kerätään viikoilla 1-4 (3.1. – 28.1.2022) erikseen erikseen merkityiltä paikoilta:

Triplan asukkaiden vanhat joulukuuset kerätään asuntopihalta.

Ratapihakorttelin vanhat joulukuuset kerätään Höyrykadun ja Tenderinlenkin kulmauksesta.

Älkää viekä vanhoja joulukuusianne keräyshuoneeseen tai jätteen syöttöpisteiden eteen, kiitos!