Vanhat joulukuuset kerätään vko 1-4

Keski-Pasilan asukkaiden vanhat joulukuuset kerätään viikoilla 1-4 (2.1. – 27.1.2023)  erikseen merkityiltä paikoilta:

Triplan asukkaiden vanhat joulukuuset kerätään asuntopihalta.

Ratapihakorttelin vanhat joulukuuset kerätään Tenderinlenkin päädystä.

Älkää viekä vanhoja joulukuusianne keräyshuoneeseen tai jätteen syöttöpisteiden eteen, kiitos!