YHTIÖKOKOUSKUTSU, KE 26.6.2024

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään: keskiviikkona 26.6.2024 klo 10:30 alkaen.

Kokous järjestetään Teams-sovelluksen välityksellä.

B-osakkeiden omistajilla on oikeus olla läsnä yhtiön yhtiökokouksessa siten, että yhtä osakkeenomistajaa edustaa yksi henkilö.

Ennakkoilmoittautuminen yhtiökokoukseen tapahtuu siten, että osakkeenomistaja lähettää edustajan tiedot (nimi, sähköpostiosoite ja edustettava yhtiö) 19.6.2024 mennessä osoitteeseen tua.kauppala@putkikerays.fi. Osallistujalle lähetetään linkki Teams-kokoukseen ja mahdolliset kokousliitteet.

Yhtiökokouksessa käsitellään:

Hallituksen 3.6.2024 tekemä ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista Helsingin Keski-Pasilan asunto- ja kiinteistöyhtiöille, osakeanneissa noudatettavista ehdoista sekä merkitsijöiden kanssa solmittavista merkintäsopimuksista. Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa merkittäväksi enintään yhteensä 500 000 kappaletta yhtiön uusia B-osakkeita.

Helsingissä 4.6.2024

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n puolesta

Jouni Spets
toimitusjohtaja

Kokouskutsu_KPJP ylimääräinen yhtiökokous 26.6.2024