Strejken inom transportsektorn

Strejken inom transportsektorn som började idag den 15. februari försenar avfallshantering i huvudstadsregionen.

Vi hoppas, att invånarna ska hålla speciellt kartong- och pappförpackningar hemma under strejken.

Strejken väntas att pågå till tisdag den 21. februari kl 24. Vi kommer att informera via KITAs hemsida om situationen ändras.

Tack för samarbete!