DRITAVBROTT I SOPSUGSSYSTEMET p.g.a STRÖMAVBROTT – LÄGG EJ AVFALL I RÖREN!

Uppdaterad 10.2. kl 12.47

—————————————-

Sopsugssystemet kan inte användas för tillfället på grund av strömavbrott. Lägg inte avfall i rören, även om luckorna är öppna. På det sätt förhindras blockering av rör. Lämna inte avfallspåsar bredvid rören.

Under avbrottet samlas avfallet tillfälligt in i sorteringsrummet och till Mall Of Tripla:s Ekopunkt.

Under användningsavbrottet kan man också placera bioavfallet, kartongförpackningar och plastförpackningar i
blandavfallet. När det är möjligt, kan man också hålla pappret och kartonger hemma under avbrottet.

Vi meddelar genast på här på sidan då driftavborottet är över.

Vid ytterligare upplysningar: HelpDesk 020 711 8457 (24 h)