SOPSUGSSYSTEMET FUNGERAR IGEN!

Dritavbrott i sopsugssystemet p.g.a. strömavbrott är nu slut och systemet fungerar igen.

Tack för ert tålamod!