Guider och broschyrer


Press

De senaste pressmeddelandena samt publiceringsfria bilder. Meddelandena och bilderna får endast användas i sin ursprungliga form och i nyhetssyfte. Försäljning eller annan kommersiell användning av texterna och bilderna är förbjuden med stöd av upphovsrättslagen.

Instruktion

Planeringsanvisningen är avsedd för planerarna och byggherrarna för de fastigheter som ansluter sig till rörinsamlingssystemet för avfall. Anvisningen är avsedd för den preliminära planeringen av objektet och kan inte räknas som en bindande och specifik planeringsanvisning. För att få en noggrannare och specifik plan ber vi er kontakta projektledare Jukka Kivivasara, Vahanen Development Oy, (jukka.kivivasara@vahanen.com)