SOPSUGSSYSTEMET FUNGERAR IGEN!

Dritavbrott i sopsugssystemet p.g.a. strömavbrott är nu slut och systemet fungerar igen. Tack för ert tålamod!


Bortslängda julgranarna samlas upp under Januari

BORTSLÄNGDA JULGRANARNA samlas upp en gång i veckan under 5.-26.1.2024 från två insamlingsplatser: **Bangårdskvarterens julgranar ska samlas upp bredvid Firdogatan, på södra änden av Tender...

Checklista för jultidens sortering

Återvinningsbart avfall genereras mycket under jultiden. TACK FÖR ATT DU SORTERAR! Häll inte ut stekfettet från skinkan i avloppet eller toaletten.Fettet kan täppa till vattenledningarna och...

Om du tappar dina nycklar i sopsugsröret

Om du tappar dina nycklar i sopsugsröret, var god och ring genast till HelpDesk. Berättä ditt namn, din adress och koden för sopsugsröret. Att söka efter nycklar kostar 150 € (Moms 24 %). ...